Szigetszentmiklósi
Vackor Integrált Bölcsőde
bővítése új, önálló épülettel

Sajtóközlemény
Új, önálló épülettel bővült a szigetszentmiklósi Vackor Integrált Bölcsőde

2021.10.28.

Befejeződött a Temesvári utcában található Vackor Integrált Bölcsőde új, teljes körűen akadálymentesített, önálló épülettel történő bővítése 4 csoportszobával, összesen 48 férőhellyel a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A fejlesztés magában foglalta egy 120 adagos főzőkonyha, valamint a kapcsolódó kiszolgáló helyiségek megépítését is. A beruházás részeként elkészült 11 db parkoló, melyből egy akadálymentesített lett.
A projekt a magyar állam és az Európai Unió 399,99 millió forint vissza nem térítendő támogatásával valósult meg.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a Széchenyi 2020 keretében a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése" című pályázati kiírás alapján támogatási kérelmet nyújtott be a Szigetszentmiklósi Vackor Integrált Bölcsőde bővítésére új, önálló épülettel (4 csoportszobával és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helységekkel).

A Segesvári utca és Temesvári utca által határolt (hrsz 13093), természetben a 2310 Szigetszentmiklós, Temesvári utca 16-22. számú ingatlanon kijelölt területrészen a fejlesztés során egy akadálymentesített, földszintes, 52 db helyiségből álló bölcsőde épülete, valamint az ahhoz kapcsolódó udvarterületek környezetrendezése, játszóudvar kialakítása, parkoló és kerítés építése valósult meg az engedélyezési és kiviteli tervek, műszaki dokumentációk és a mindenkori hatósági és szakhatósági előírásoknak megfelelően, 120 adagos főzőkonyhával, a hozzá tartozó konyhai raktárakkal, irodával, öltözőkkel együtt.

A projekt keretében a bölcsőde működéséhez szükséges eszközök beszerzése is megvalósult.

A komplexum a használatbevételi engedélyeztetését és az eszközök beszerzését követően 2021. október 1. napján megkapta a működési engedélyét is, így 2021. október 4-én megnyitotta kapuit a gyermekek előtt.

A fejlesztés eredményeként javult a szigetszentmiklósi bölcsődés korú gyermekek elhelyezésének lehetősége, és egyúttal új munkahelyek is létesültek a városban.

A projektről bővebb információt a www.szigetszentmiklos.net oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
(36) 24 505 504
www.szigetszentmiklos.hu
https://www.facebook.com/szigetszentmiklos.hu/
2020.04.03: Új, önálló épülettel bővül a szigetszentmiklósi Vackor Integrált Bölcsőde


Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében a Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése tárgyú felhívásra 2016. május 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00066 azonosítószámú, Szigetszentmiklósi Vackor Integrált Bölcsőde bővítése új, önálló épülettel címmel. 2017. 07.06. napon kelt támogatási döntés szerint 399 991 490 Ft támogatásban részesültünk. A támogatási szerződés 2017.08.10-én aláírásra került a Nemzetgazdasági Minisztériummal.
Az Önkormányzat 2017. október 06-val adásvételi szerződést kötött a 13093 hrsz-ú, 13094 hrsz-ú és a 13095 hrsz-ú ingatlanra, melyekre telekalakítást követően a 48 férőhelyes bölcsőde kerül megépítésre.
A bölcsőde bővítésére az engedélyezési szintű tervdokumentáció elkészült, a telekalakítást követően tudjuk az építési engedélyezési eljárást megindítani.
2017. október 11-vel ajánlattételi felkérést küldtünk ki tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására. 2017. október 27-én aláírásra került a megbízási szerződés a nyertes ajánlattevővel.Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.
Postacím: 2311 Szigetszentmiklós, Pf. 40
Telefon: 06-24/505-505 - Fax: 24/505-500
www.szigetszentmiklos.net